Menu:

За Членство


         (1) Кандидатът за член подава молба по образец / попълнен формуляр или на електронната поща на сдружението sdrujenie@gmail.com/ чрез Председателя на сдружението до Управителния съвет, който се произнася с решение на първото си заседание след постъпване на молбата.

         (2) Молбата на юридическите лица следва да е придружена и с документи, които удостоверяват представителната власт на лицето, подписало молбата.

         (3) На членовете се издава документ за членство, утвърден от управителния съвет.

Можете да свалите молбата от тук.

www.000webhost.com